Nadia L. Santos

1 Books

Si NADIA L. SANTOS ay nagtapos ng BSE-Filipino, Cum Laude sa University of Perpetual Help Rizal. Tinatapos din ang kaniyang MAEd-Filipino sa UPHSD. Kasalukuyang nagtuturo, LAC ng Filipino Department at Faculty Club Vice-President sa LPCNSHS-CAA Campus. Siya ay BLD-TLD Writer - SHS Primals Plus at worksheet & module writer, editor at validator – SDOLP. 2020 GAWAD Primero Awardee.

Miyembro ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino, Ink. at the Fulfilled Women. Siya’y school paper moderator & trainor. 2021 Exemplary Awardee – SDOLP. Two-time Teaching Personnel Nominee (2020 at 2021) - Gawad Sikhay (Search for Outstanding Teaching Personnel) School Level. Google Certified Educator Level 1 Passer. DepEd Volunteer Voice Talent. Project Chairman - Project Y.A.K.A.P (Yumayabong na Aksyon tungo sa Kalinangan ng kAsanayang Pagbasa).

Resource speaker, teacher-researcher, social media influencer, host, advanced writer for product reviews, teacher-YouTuber, content creator, certified life coach, leadership performance mentor, high impact inspirational speaker at devotional writer

Interviews

All Nadia L. Santos's Books

View Another Authors