क-हेचें पाणी खंड १ (Marathi)

Acharya Atre

Physical

In Circulation

जीवनाचें हें विलक्षण वेड माझ्यामध्ये कसें आले? लहानपणापासून निसर्गाची अन इतिहासाची मला सोबत मिळाली. ब्रम्हदेवाच्या कमंडलूंतून उगम पावलेल्या क-हेच्या कांठी मी जन्माला आलो. आणि तिच्याच अंगाखांदयावर जेजुरीच्या खंडोबाच्या भंडा-याने वाढलो. मोठा झालो. उशाला शिवछ्त्रपतीचा पुरंदर किल्ला अष्टौप्रहर पहारा करी. तर श्री सोपान देवांची भक्तिवीणा शेजारी सदैव वाजे. १३ ऑगस्ट १९६३.

Language Marathi
ISBN-10 B07MW3742H
ISBN-13 978-81-86530-50-4
No of pages 403
Font Size Medium
Book Publisher Parchure Prakashan
Published Date 01 Jan 2015

About Author

Author : Acharya Atre

2 Books

Karheche Pani is an Auobiogaphy of P K Atre. 

Related Books